BiB Public

bib_public1

Stichting Brein in Beeld maakt zich sterk voor een prominentere rol van (hersen)wetenschap in de maatschappij. Zij doet dat onder andere door het organiseren van symposia, en het geven van voordrachten en scholingen voor de geïnteresseerde leek en/of academia.

Meer informatie volgt binnenkort.